Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne bola založená v roku 2004 a v súčasnosti patrí medzi najväčšie firemné nadácie na Slovensku. Poslaním Nadácie Slovenskej sporiteľne je prispievať k rozvoju moderného, úspešného a zeleného Slovenska. Prostredníctvom podpory zmysluplných projektov každoročne prerozdelí viac ako 1 milión eur do šiestich kľúčových oblastí – predovšetkým do vzdelávania. Okrem neho je to podpora udržateľnosti, zdravého životného štýlu, sociálnej pomoci, rozvoja dostupného bývania a občianskej spoločnosti.

Na Noci výskumníkov sa návštevníkom prihovorí astrobiologička a riaditeľka vesmírnej výskumnej stanice HI-SEAS Michaela Musilová. Bola veliteľkou viac ako 30-tich simulovaných misií na Mesiac a Mars. Aktuálne sa nachádza na svojom projekte Seven Summits. Skúma klimatické zmeny, vplyv človeka na životné prostredie vrátane mikroplastov a zbiera vzorky napríklad aj pre NASA. Expedíciu po najvyšších horách na každom kontinente Seven Summits odštartovala v Tanzánii a 6. septembra zdolala výstup na Kilimandžáro.

Na otázky odpovedala pani Barbara Henterová, správkýňa Nadácie Slovenskej sporiteľne. 

Čo by sa malo spraviť pre to, aby sa zvýšila dôvera vo vedu a vedecké poznatky v očiach slovenskej spoločnosti?

Nemám na to univerzálne ani prevratné riešenie. Ale z vlastných skúseností a pozorovaní mi vychádza, že je mimoriadne dôležité začať pracovať s čo najmladšou populáciou, ako to robí práve Noc výskumníkov. Ponúkať im fakty a dôkazy, zapájať osobnosti, ktoré majú na túto cieľovú skupinu vplyv a dokážu im podať informácie ich jazykom. Využiť, že deti sú ešte otvorené, prístupné a bez predsudkov.

Ak by ste mali vybrať jednu aktivitu, ktorú si môže každý osvojiť a pravidelne začať vykonávať, aby zmiernil dopady klimatickej krízy, ktorá by to bola? 

Spomeniem jednu, veľmi banálnu, ale z dlhodobého hľadiska efektívnu aktivitu, ktorú som si osvojila ja a prísne ju dodržiavam: nevyliať ani kvapku vody bezdôvodne do odtoku. To znamená, že zvyšky vody, ktoré ostali napríklad v rýchlovarnej kanvici alebo nedopité na stole v pohári, poctivo zlievam do krhličky na polievanie kvetov. Vodu, ktorá mi ostala nedopitá v aute dlhší čas, vylievam na trávu alebo ku stromom. Jednoducho pri každej kvapke vody premýšľam, ako ju efektívne využiť, aby nevyšla nazmar. Možno na prvý pohľad triviálne riešenia, ktoré však dokáže zachrániť prekvapivo veľké množstvo vody. 

Ktorý technologický objav alebo inovácia môže v súčasnosti pomôcť k záchrane životného prostredia?

Tak teraz budem fabulovať. Podľa mňa by pomohol simulátor podmienok života na Zemi o 50 rokov, ak nezmeníme náš súčasný prístup. V simulátore by musel každý človek stráviť minimálne 24 hodín a vyskúšať si život s obmedzeným prísunom vody a jedla, s extrémne znešisteným ovzduším, s kyslíkovou maskou... Prednostnú rezerváciu by získali tí, ktorí majú na devastáciu životného prostredia najväčší vplyv.  

Nadácia Slovenskej sporiteľne je partnerom Európskej noci výskumníkov.